Parelhoenen

PARELHOENEN

Oorspronkelijk zijn helmparelhoenders afkomstig uit Afrika. In de 15e eeuw brachten Portugese zeevaarders ze mee naar Europa omwille van de eieren en het vlees. Dit vlees heeft een lichte wildsmaak. Hierdoor kunnen de recepten voor de bereiding van fazant gebruikt worden.
Een volwassen parelhoen kan goed tegen de kou; voor kuikens is kou en regen echter dodelijk.
De hen broedt het relatief groot legsel, 20 tot 30 eieren, in 26 tot 28 dagen uit. Het is moeilijk een onderscheid tussen hennen en hanen te maken. Wanneer de hen één jaar en geslachtsrijp is kan men het onderscheid zien in gedrag.
Parelhoenders maken luid gekwetter en zijn daarom niet aangewezen om in een woonwijk gehouden te worden.
In de volksmond worden ze ook wel poule pintade of pentards genoemd.( in het Frans noemen ze pintade)

parelhoenen