Ontstaan van een kuiken

Ontstaan van een kuiken


Alles start natuurlijk met bevruchte eieren. Dagelijks worden de eieren van de moederdieren verzameld en opgeslagen. Op de eieren wordt het ras van de kip geschreven met potlood. Evenals de datum dat het ei gelegd is. Dit doen we om bij uitkomst te controleren welke eieren goed kuikens voorbrengen.

 

Eieren per soort, wachtend om in de broedmachine gelegd te worden

DE INLEG (dag 1)


Iedere woensdag worden er eieren in de broedmachine gelegd. Er wordt genoteerd hoeveel eieren van elk ras ingelegd worden. Je weet wel; voor de statistieken.                                                                                         

 

2 broedkasten en 1 uitkomstkas

En dan kan het aftellen beginnen. De broedtijd voor een kippenei bedraagt 21 dagen. Natuurlijk moet de temperatuur en de vochtigheidsgraad optimaal zijn. Bij onze machines gebeurt deze regeling automatisch.  De temperatuur en de vochtigheidsgraad worden vooraf manueel ingesteld.
Wist je trouwens dat ieder ei ’s morgens en ’s avonds een halve draai moet gekeerd worden? ’s Morgens bijvoorbeeld naar links en ’s avonds in de omgekeerde richting; naar rechts dus. Een hen doet dit automatisch.
Vanaf nu denk je dus tweemaal na vooraleer je zegt ‘zo dom als een kieken‘. Ieder ei heeft ook een verschillende afmeting. Zo zijn eieren van een Brahma groothoen merkelijk groter dan de eieren van een zijdehoender. Hierdoor gebruiken we verschillende inleglades.

 

NA 1 WEEK (7 dagen)


Na 1 week wordt gekeken welke eieren bevrucht zijn en welke niet. Dit gebeurt met behulp van een schouwlamp. Rechts kan je de schouwing van een ei zien. Je kan duidelijk zien dat dit ei bevrucht is door de aanwezigheid van kleine haarvaten. Bevruchte eieren mogen blijven. Onbevruchte eieren worden verwijderd. Dit doen we om twee redenen; ten eerste maken die eieren op die manier plaats voor nieuwe, hopelijk wel bevruchte eieren. Ten tweede om stank te vermijden. Want een ‘rot’ ei begint na drie weken in die temperatuur al aardig te ruiken.
De onbevruchte eieren worden verwijderd, gekookt en aan de moederdieren gegeven voor extra vitamines en mineralen.
Na twee weken wordt de schouwhandeling herhaald. Mogelijks zijn er eieren die bevrucht waren maar die nu afgestorven zijn. Ook die eieren worden verwijderd.

Na 18 dagen


Het ‘moment suprême‘ nadert. We moeten onze eieren nu uit onze broedkast verwijderen en in een uitkomstkast overbrengen.
De reden: je weet nog dat de eieren ’s morgens en ’s avonds gedraaid worden. Bij  het aanpikken mag dit niet meer gebeuren anders weet het kuiken niet meer waar het moet beginnen met aanpikken. Ook deze machine heeft een aangepaste temperatuur en vochtgehalte.

Na 21 dagen

Nu gebeurt alles vliegensvlug. Links zie je de eieren die moeten uikomen. Rechts zie je dezelfde eieren enkele uren lateer.
Wat is het toch een heerlijk gevoel als je bij het opstaan mag ‘graaien’ in de oneindige zachtheid van pas geboren kuikentjes. De pasgeborenen blijven 24u in de uitkomstkas tot ze volledig opgedroogd zijn.

'bijna' uitkomst eieren
uitkomst eieren

De volgende stap

Nadat de kuikens opgedroogd zijn verhuizen ze naar een opfokkast. Hier krijgen ze eten, drinken en warmte. De warmte wordt gegeven met een Einstein lamp. Deze geeft warmte maar geen licht. Reden: als de lamp ook licht geeft hebben de kuikens geen besef van dag en nacht. Bepaalde rassen eten dan bij wijze van spreken 24u per dag als ze constant licht hebben. Dit is nefast voor het beendergestel van hun poten. Omdat ze toch voldoende licht zouden hebben, in deze donkere dagen, wordt bijverlichting gegeven gedurende 12u per dag.

broeden3 - kopie

Het eindresultaat